• Transport
 • THE LEXICON INTERNATIONAL SCHOOL-WAGHOLI 
  STUDENT DETAILS 2014-15
  Cap-acity Bus No. Time Route/No. of Children Driver  Telephone No. Route
  40 11 8.00 am Shikrapur / 26 Walke 9822679375 Shikrapur, Pabal Chowk, L & T Phata, Sanaswadi,Bingrajwadi phata,Koregaon, Prerna Phata, Power House, Lonikand, Katke Wadi, Vitthal wadi, Bakori Road to School.
  10.00 am Shikrapur/ 27 Shikrapur, Pabal Chowk, L&T Phata, Sanaswadi,Bingrajwadi phata,Koregaon, Prerna Phata, Power House, Lonikand, Katke Wadi, Vitthal wadi, Bakori Road to School.
  50 12 8.00 am Wagholi/52 Pravin
  Shinde
  9890564816 Baif Road, Kanchan Puram, Silver Spriong, Savannah Society,Ivory, Green Grooves, R.M.C. Garden, Ganga Alf Paradise, Solacia, Maharashtra Bank, Suyog Lucky Homes, Shankar Parvati Karyalaya, Santosh Hotel, School
  10.00 am Wagholi/68 Baif Road, Kanchan Puram, Silver Spring, Savannah Society,Ivory, Green Grooves, R.M.C. Garden, Ganga Alfa Paradise, Solacia, Maharashtra Bank, Suyog Lucky Homes, Shankar Parvati Karyalaya, Santosh Hotel, School
  40 15 8.00 am Wagholi Kate-
  Kharadi School
  9604036669 R.M.C. Garden, Ganga Alfa Paradise, Suyog Homes, Maharashtra Bank, School (Only Pick up) 
  10.00 am Kharadi Goes for Kharadi Pick and Drop
  40 31 8.00 am Wagholi/30 Yogesh Kand 8975161491 Ivy Estate, Dreams Sankalp,Domkhel Road,Ganesh Mandir, Mayur Garden, Satav Bungalow, Kesannad Road, Undre Hospital, Saraswati Mangal Karyalaya, Shri Krishna Residency, Ram Residency, Bharti Garden, Konark Exotica Kesnan Gaon, Wade Bohalai,  to school.
  10.00 am Wagholi/48 Ivy Estate, Dreams Sankalp,Domkhel Road,Ganesh Mandir, Mayur Garden, Satav Bungalow, Kesanand Rod, Undre Hospital, Saraswati  Mangal Karyalaya, Shri Krishna Residency, Ram Residency, Bharti Garden, Konark Exotica to school.
  52 24 8.00 am Kharadi/53 Kishore 9822243495 Dargaa, Bahrain Society, Emerald North & South, Ganga Constella, Kumar Primrose, Gulmohar Gold, Mount N Glory, Alfa Homes, Deccan Gold, Aphle Ghar, Tuljabhavani Nagar to School.
  10.00 am Kharadi/47 Dargaa, Bahrain Society, Emerald North, South, Ganga Constella, Kumar Primrose, Gulmohar Gold, Mount N Glory, Alfa Homes, Deccan Gold, Aphle Ghar, Tuljabhavani Nagar, School
  40 25 8.00 am Kharadi/42 Jadhav 8421034855 Rakshak Nagar Phase II, Balaji Terrace, Rakshak Nagar Gold, Tanishq Society, Gulmohar Orchid, Gulmohar Terrace, Gulmohar City, Rakshak Gold Phase I & II, Zensar Kharadi to school
  10.00 am Kharadi/40 Rakshak Nagar Phase II, Balaji Terrace, Rakshak Nagar Gold, Tanishq Society, Gulmohar Orchid, Gulmohar Terrace, Gulmohar City, Rakshak Gold Phase I & II, Zensar Kharadi, Raddisson Hotel, Durga Mata Mandir, Uttam Plaza to school
  40 26 8.00 am Kharadi/40 Pujari 9527736293 Hadapsar Road, Fortune East Society, Nyati Empire, Mundhwa Bridge, Thite Wasti, Giridhar Oaisis, Gulmohar Home, Accolade Society, Vishal Villa, Kolte Patil, Choudhary Wasti to school
  10.00 am Kharadi/24 Hadapsar Road, Fortune East Society, Nyati Empire, Mundhwa Bridge, Thite Wasti, Giridhar Oaisis, Gulmohar Home, Accolade Society, Vishal Villa, Kolte Patil, Choudhary Wasti to school
  40 20 8.00 am Koregaon Park/
  Kalyaninagar- 29
  Patil 9765286775 Sainik Wadi, Nyati Meadows, Kalyani Nagar Lane 1, Lexicon Kalyaninagar, Kumar City, Kumar Kruti, Rajnish Ashram, Koregaon Plaza, Koregaon Park Lane 3 & 4, Ghorpadi Road, Passport Office, Mundhwa to school
  10.00 am Koregaon Park/
  Kalyaninagar-13
  Kalyani Nagar, Kumar Kruti, Ambekar Chowk, Yerwada, Hari Ganga, Ram Society, Housing Board, Sahayadri Hospital, Shastri Nagar Chowk to school
  52 18 8.00 am Hadapsar/Manjari- 26 Ravi 9822971046 Bekrai Nagar, Wandhale Nagar, Hadapsar, Noble Hospital, Magarpatta, roystonea, Zenia.Cosmos, Jasminium,Keshav Nagar, Flora Esatate, Manjari  Avhal wadi, to school 
  10.00 am Hadapsar/Manjari- 18 Magarpatta Pingale Wasti, Keshav Nagar, Manjari, Avhal wadi, to school 
  40 27 8.00 am Nagar Road/
  Kharadi- 43
  Bajare 9850815955 Kharadi, gera green, Gulmohar Gold Society, Beunavida Society, Balaji Hospital, Rakshak Nagar, Durvankur Society, Ashoka Nagar Soc. Kharadi by pass, Uttam Plaza, Durga Mata Mandir, Vishaldeep, Kokhade Hospital, Maple Hotel, Bora Hardware, to school
  10.00 am Nagar Road/
  Kharadi-24
  Kharadi, gera green, Gulmohar Gold Society, Beunavida Society, Balaji Hospital, Rakshak Nagar, Durvankur Society, Ashoka Nagar Soc. Kharadi by pass, Uttam Plaza, Durga Mata Mandir, Vishaldeep, Kokhade Hospital, Maple Hotel, Bora Hardware, to school
  40 22 8.00 am Wadgaonsheri- 36 Kakde 8657301088 Parking, wadgaonsheri Bus stop, Bhaji Mandai, Stell Mari School, Punya Nagri Soc, Mate Nagar, Meramai Hospital, Anand Park, Ganesh Nagar, Sundrabhai School, Eden Garden, Sunita Nagar Bus stop, Sarvodaya Hotel, Bombay Sappers, Aga Nagar, to school
  10.00 am Wadgaonsheri-31 Parking, wadgaonsheri Busstop, Bhaji Mandai, Stell Mari School, Punya Nagri Soc, Mate Nagar, Merramai Hospital, Anand Park, Ganesh Nagar, Sundrabhai School, Eden Garden, Sunita Nagar Busstop, Sarvodaya Hotel, Bombay Sappers, Aga Nagar to school
  52 29 8.00 am Vimannagar-38 Mahesh 9762741522 Sukhwani Royal, Zircon, Siddhant Residency, bhatnagar Society, Ganpati Chowk, Riddhi Enclave, Lunkand Valencia, Viman Pride, Khalsa Dairy, Lunkad Orchid, Tridom Park, Prasun Plaza, Clover Acropolis, Nagar Road, to school
  10.00 am Vimannagar-35 Sukhwani Royal, Zircon, Siddhant Residency, bhatnagar Society, Ganpati Chowk, Riddhi Enclave, Lunkand Valencia, Viman Pride, Khalsa Dairy, Lunkad Orchid, Tridom Park, Prasun Plaza, Clover Acropolis, HDFC Bank, Datt Mandir, Pride Agency, Bellavista Soc. Nagar Road, to school
  52 30 8.00 am Vimannagar/51 Sachin 9561714748 Ganga Hamlet, Mystique Mood, Quizland, Konark Campus, Gerapolis, Vimannagar last bus top, konark nagar, lunkad amazon, Datt Mandir, Maruti showroom to school
  10.00 am Vimannagar/25 Lalwani House, Goaldcoast, Sanjay Park, Rohan Mithila I & II, Mystique Moods, Clover Acropolis,Ganga Hamlet, Mystique Mood, Queensland, Konark Campus, Gerapolis, last bus stop, konark nagar, lunkad amazon, Datt Mandir, Maruti showroom to school
  40 28 8.00 am Vimannagar-31 Somnath 9767602931 Nagpurchawl, Sanjay Park, Rohan Mithila, Gold coast, pride Regency, Kailash Super Market, HDFC Bank, Datt Mandir, Neco Annex, Neco Garden, Bajaj Gate, Eden Garden to school. 
  40 21 8.00 am Wadgaonsheri-31 Kamble 9860733597 Ganpati Mandir, Brahma Suncity, Konark Splendour, Konark Aventis, Punyadham Society, Tempo Chowk, Somnath Nagar, Ram chandra Sabhagrah, Somnath nagar bus stop, Somnath Mandir, Inorbit mall, Sopan Nagar, Wagholi Kamal Bagh  to school
  10.00 am Wadgaonsheri-27 Ganpati Mandir, Brahma Suncity, Konark Splendour, Konark Aventis, Punyadham Society, Tempo Chowk, Somnath Nagar, Ram chandra Sabhagrah, Somnath nagar bus stop, Somnath Mandir, Inorbit mall, Sopan Nagar, Wagholi Kamal Bagh  to school
  52 17 8.00 am Yerwada/Shastri Nagar-20 Mahesh 9762741522 Agha Khan Palace, Sadar Baba Darga, Hari Ganga, Hermes Heritage, Nagar Road  to school.
  52 32 8.00 am Tingare Nagar/
  Vishrantwadi-45
  Sagale 8605052264 Chaitanya Hospital vishrantwadi, Mental Corner, Shanti Nagar, Dew Drop Society, Pratik Nagar,  Ganesh Mandir, Belsare Hospital, Siddharth Nagar, Kumar Samruddhi, Hero Honda Show Room, Tingare Nagare Nagar, Tirupati Campus, Tingare nagare Lane 2, 5, & 10, Nyati Society. Ganraj Residency, R. K. Puram. Pune International School, Petrol Pump to school, 
  10.00 am Tingare Nagar/
  Vishrantwadi-24
  Chaitanya Hospital vishrantwadi, Mental Corner, Shanti Nagar, Dew Drop Society, Pratik Nagar,  Ganesh Mandir, Belsare Hospital, Siddharth Nagar, Kumar Samruddhi, Hero Honda Show Room, Tirupati Campus, Tingare nagare Lane 2, 5, & 10, Nyati Soc. Ganraj Residency, R. K. Puram. Pune International School, Petrol Pump,  Munjaba Wasti, Kalwat to school,
  40 34 8.00 am Vishrantwadi/
  Dhanori Road-39
  Magar 9922461834 Vishrantwadi, Madhuban Society, Dhanori Road, Shantiban Society, Amba Nagri, Anand Nagar, Gokul Nagar, Bharat Dhaba, Sai Dham, Laxmi Nagar, Vithai Mandir, Kamal Logtistics, Palledium, Dhanori Jakat Naka, Sant Nagar, Sathe Wasti to school.
  10.00 am Vishrantwadi/
  Dhanori Road-42
  Alandi Road, Kalas, Vishrantwadi, Madhuban Society, Dhanori Road, Shantiban Society, Amba Nagri, Anand Nagar, Gokul Nagar, Bharat Dhaba, Sai Dham, Laxmi Nagar, Vithai Mandir, Kamal Logtistics, Palledium, Dhanori Jakat Naka, Sant Nagar, Sathe Wasti to school.
  52 23 8.00 am Wadgaonsheri-27 Amol 9922822698 Kumar Primvera, Sainath  Nagar, Wajan Khata, Vishal residency, Bollywood Theatre, State Bank, Tempo Chowk, Wadeshwar Nagar, Rakshak Nagar, Ganesh Nagar, Kumar Periwinkle, Durga Hotel, Chandan Nagar, Sundrabhai School, Dwarka Garden, Rakshak Nagar Chowk, Agarwal Hospital, Bheedi Kamghar, Ragvendra Nagar, Datt Hotel, Rajaram Nagar, Yashwant Nagar, Raddison Hotel, Kharadi by  Pass, school
  10.00 am Kharadi-50 Kumar Primvera, Sainath  Nagar, Wajan Khata, Vishal Residency, Bollywood Theatre, State Bank, Tempo Chowk, Wadeshwar Nagar, Rakshak Nagar, Ganesh Nagar, Kumar Periwinkle, Durga Hotel, Chandan Nagar, Sundrabhai School, Dwarka Garden, Rakshak Nagar Chowk, Agarwal Hospital, Beedi Kamghar, Ragvendra Nagar,, Datt Hotel, Rajaram Nagar, Yashwant Nagar, Raddison Hotel, Kharadi by  Pass, school
  52 16 8.00 am Lohegaon- 45 Vikas 9763986297 D.Y Patil Road, Regancy Meadows, Pride Aashiyana, Park Spring, Nimbalkar Nagar, Ganpati Chowk, Lohergaon, Pathare wasti, Kothare Tingare Society, Classic Plaza, Gurudwara, Road No. A3, B5, Garud Dudh Dairy, Prem Super Shopee, Yojana Nagar, Alfa Home, Splendour County,Chrysalis, Ozone Apartments, Emerald Isle , wageshwar palace to school
  10.00 am Lohegaon-45     D.Y Patil Road, Regancy Meadows, Pride Aashiyana, Park Spring, Nimbalkar Nagar, Ganpati Chowk, Lohergaon, Pathare wasti, Kothare Tingare Society, Classic Plaza, Gurudwara, Road No. A3, B5, Garud Dudh Dairy, Prem Super Shopee, Yojana Nagar, Alfa Home, Splendour County,Chrysalis, Ozone Apartments, Emerald Isle , wageshwar palace to school

Copyright © The Lexicon educational Group

e-branding by Rivalogic logo Rivalogic

Site best view in IE7+ and mozilla 1.0+ browser